Saltar a continguts

Oficina Sant Cugat Sostenible

Navegació

Menú principal

Sistema de Gestió Integrat

EMAS

 

L'EMAS és una eina d'ús voluntari disponible per a qualsevol organització que operi en algun sector econòmic de la Unió Europea o fora de la Unió Europea i que vulgui:

- assumir una responsabilitat ambiental i econòmica,
- millorar el seu comportament ambiental,
- comunicar els seus resultats ambientals a la societat i a les parts interessades en general.

En general, els sistemes de gestió ambiental, com l'EMAS, ajuden les organitzacions a millorar l'eficiència dels seus recursos, reduir riscos i donar exemple amb la declaració pública de bones pràctiques.

L'EMAS es va crear el 1993 i ha anat evolucionant amb el temps. L'última revisió del Reglament de l'EMAS, que constitueix la base jurídica del sistema, data de 2009.

Des de 2001, qualsevol organització pública o privada pot implementar l'EMAS. Amb l'EMAS III, també poden accedir al sistema les organitzacions no europees i les empreses europees que operen en països no europeus. Quant a aquesta última qüestió, hi ha unes directrius específiques per al registre corporatiu d'organitzacions de la UE, de tercers països i d'àmbit mundial.

L'EMAS es pot implementar en un, alguns o tots els centres pertanyents a les organitzacions privades o públiques de qualsevol sector d'activitat. Fins la més petita de les entitats es pot registrar com a centre.

La Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat és l'organisme competent a Catalunya per a la gestió del sistema EMAS.

 

Enllaç:  Web EMAS Catalunya 
Declaració ambiental 2016
Annex: Declaració ambiental 2016  (pdf 2.85MB)
Declaració ambiental 2015
Annex: Declaració ambiental 2015  (pdf 7.75MB)
Declaració ambiental 2014
Annex: Declaració ambiental 2014  (pdf 4.01MB)
Declaració ambiental 2013
Annex: Declaració ambiental 2013  (pdf 3.43MB)
Declaració Ambiental 2012
Annex: Declaració Ambiental 2012  (pdf 1.42MB)
Qualitat Municipal
Annex: Política Integrada 2014  (pdf 69.15KB)
Enllaç:  Qualitat Municipal 
Declaració Ambiental 2009
Annex: Declaració Ambiental 2009  (pdf 1.76MB)

L'Ajuntament de Sant Cugat ha integrat a la seva gestió municipal un procés de millora continua que té el compromís de ser respectuós amb el medi ambient, oferir un servei de qualitat al ciutadà i prevenir els riscos laborals, amb la finalitat de gestionar la ciutat i l'organització municipal sota aquestes premisses.  Els compromisos concrets per a l'acompliment d'aquesta política de gestió els podeu trobar resumits a la política integrada  de qualitat, medi ambient i de prevenció de riscos laborals.
 

Sistema de Gestió Ambiental

L'Ajuntament de Sant Cugat té implantat un Sistema de Gestió ambiental a la seu central de l'Ajuntament (Plaça de la Vila) i al manteniment i gestió dels parcs i jardins o zones verdes del municipi.
Un Sistema de Gestió Ambiental és un sistema voluntari que permet a les organitzacions avaluar i millorar el seu comportament ambiental i difondre la informació oportuna al públic i a d'altres parts interessades.
A l'Ajuntament s'està aplicant la ISO 14001 i l'EMAS, amb l'objectiu de reduir al mínim la producció de residus i de contaminants en les activitats diàries d'aquestes oficines. Per fer-ho es defineixen nous mecanismes d'estructura organitzativa i es planifiquen activitats per difondre les bones pràctiques ambientals per donar a conèixer els nous procediments, processos i recursos disponibles.

Podeu consultar-ne la política al document adjunt.
 

Annex: Declaració Ambiental 2008  (pdf 1.53MB)
Reduïm, identifica les actuacions de reducció
Ampliar imatge
Aquest és el logo del programa
identifica les accions de reducció
Programa Ho fem pel medi ambient

Per tal de comunicar, entre els treballadors i treballadores de l'Ajuntament, les actuacions que es duen a  terme per a complir els compromisos ambientals, existeix un programa de comunicació que elabora la imatge gràfica de cada una de les actuacions i en fa la difusió pertinent entre el personal.

La figura de l'assessor ambiental:
L'assessor ambiental és un/a treballador/a que fa d'altaveu de les actuacions que es duen a terme del programa entre els companys propers, així com fa el retorn al programa (com a representant de la organització) dels suggeriments o queixes que puguin sorgir.

 

© Oficina Sant Cugat Sostenible - Plaça Barcelona, 15 - 08172 - Sant Cugat del Vallès - Tel. 900 103 146