Saltar a continguts

Oficina Sant Cugat Sostenible

#[eBDLocale.literal(navegacio)]

Menú principal

Bones pràctiques sanejament domèstic

Imatge de complement
Bones pràctiques en sanejament

Gestionem adequadament els residus que generem a diari?

Les aigües residuals generades a diari a les llars, als llocs de feina, etc., van al clavegueram i després arriben a les depuradores, on passen per un complex procés de depuració de l’aigua perquè es retorni al medi hídric amb unes condicions de qualitat òptimes.
Abocar productes i materials inadequats o tòxics, tant sòlids com líquids, a través de l’aigüera o el vàter afecta greument el procés de depuració de l’aigua, malmet les instal·lacions i comporta sobrecostos importants en el sanejament municipal.

A l'annex podeu trobar un seguit de bones pràctiques de sanejament editat per l'Agència Catalana de l'Aigua

ANNEX: bones_practiques_sanejament_aca.pdf   (pdf 320226)
Imatge de complement
No llanceu tovalloletes al vàter

Al estudi adjunt de la OCU, podeu veure els problemes ocasionats per les tovalloletes tant a la xarxa de clavegueram com a les estacions depuradores.

 

ANNEX: ocutoallitas.pdf   (pdf 143043)
Imatge de complement
Bones pràctiques en sanejament domèstic


El sanejament de les aigües és un procés clau per garantir la qualitat de l'aigua i, per tant, la salut i la preservació del medi. D'aquí la importància de retornar al medi (als rius i al mar) l'aigua que hem utilitzat en condicions òptimes.

A l'annex trobareu unes bones pràctiques en sanejament domèstic que faran que aquest procés sigui més efectiu.

© Oficina Sant Cugat Sostenible - 08172 - Sant Cugat del Vallès