Saltar a continguts

Oficina Sant Cugat Sostenible

#[eBDLocale.literal(navegacio)]

Menú principal

Sistema de Gestió Integrat

EMAS

 

L'EMAS és una eina d'ús voluntari disponible per a qualsevol organització que operi en algun sector econòmic de la Unió Europea o fora de la Unió Europea i que vulgui:

- assumir una responsabilitat ambiental i econòmica,
- millorar el seu comportament ambiental,
- comunicar els seus resultats ambientals a la societat i a les parts interessades en general.

En general, els sistemes de gestió ambiental, com l'EMAS, ajuden les organitzacions a millorar l'eficiència dels seus recursos, reduir riscos i donar exemple amb la declaració pública de bones pràctiques.

L'EMAS es va crear el 1993 i ha anat evolucionant amb el temps. L'última revisió del Reglament de l'EMAS, que constitueix la base jurídica del sistema, data de 2009.

Des de 2001, qualsevol organització pública o privada pot implementar l'EMAS. Amb l'EMAS III, també poden accedir al sistema les organitzacions no europees i les empreses europees que operen en països no europeus. Quant a aquesta última qüestió, hi ha unes directrius específiques per al registre corporatiu d'organitzacions de la UE, de tercers països i d'àmbit mundial.

L'EMAS es pot implementar en un, alguns o tots els centres pertanyents a les organitzacions privades o públiques de qualsevol sector d'activitat. Fins la més petita de les entitats es pot registrar com a centre.

La Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat és l'organisme competent a Catalunya per a la gestió del sistema EMAS.

 

Enllaç: Web EMAS Catalunya  
Declaració ambiental 2016
ANNEX: declaracio_ambiental_2016.pdf   (pdf 2993296)
Declaració ambiental 2015
ANNEX: declaracio_ambiental_2015.pdf   (pdf 8127253)
Declaració ambiental 2014
ANNEX: declaracio_ambiental_2014.pdf   (pdf 4208825)
Declaració ambiental 2013
ANNEX: declaracion_ambiental_2013.pdf   (pdf 3598613)
Declaració Ambiental 2012
Qualitat Municipal
ANNEX: politicaintegrada2014_140310.pdf   (pdf 70800)
Enllaç: Qualitat Municipal  
Declaració Ambiental 2009

L'Ajuntament de Sant Cugat ha integrat a la seva gestió municipal un procés de millora continua que té el compromís de ser respectuós amb el medi ambient, oferir un servei de qualitat al ciutadà i prevenir els riscos laborals, amb la finalitat de gestionar la ciutat i l'organització municipal sota aquestes premisses.  Els compromisos concrets per a l'acompliment d'aquesta política de gestió els podeu trobar resumits a la política integrada  de qualitat, medi ambient i de prevenció de riscos laborals.
 

Sistema de Gestió Ambiental

L'Ajuntament de Sant Cugat té implantat un Sistema de Gestió ambiental a la seu central de l'Ajuntament (Plaça de la Vila) i al manteniment i gestió dels parcs i jardins o zones verdes del municipi.
Un Sistema de Gestió Ambiental és un sistema voluntari que permet a les organitzacions avaluar i millorar el seu comportament ambiental i difondre la informació oportuna al públic i a d'altres parts interessades.
A l'Ajuntament s'està aplicant la ISO 14001 i l'EMAS, amb l'objectiu de reduir al mínim la producció de residus i de contaminants en les activitats diàries d'aquestes oficines. Per fer-ho es defineixen nous mecanismes d'estructura organitzativa i es planifiquen activitats per difondre les bones pràctiques ambientals per donar a conèixer els nous procediments, processos i recursos disponibles.

Podeu consultar-ne la política al document adjunt.
 

Aquest és el logo del programa
identifica les accions de reducció
Programa Ho fem pel medi ambient

Per tal de comunicar, entre els treballadors i treballadores de l'Ajuntament, les actuacions que es duen a  terme per a complir els compromisos ambientals, existeix un programa de comunicació que elabora la imatge gràfica de cada una de les actuacions i en fa la difusió pertinent entre el personal.

La figura de l'assessor ambiental:
L'assessor ambiental és un/a treballador/a que fa d'altaveu de les actuacions que es duen a terme del programa entre els companys propers, així com fa el retorn al programa (com a representant de la organització) dels suggeriments o queixes que puguin sorgir.

 

© Oficina Sant Cugat Sostenible - 08172 - Sant Cugat del Vallès