Saltar a continguts

Oficina Sant Cugat Sostenible

#[eBDLocale.literal(navegacio)]

Menú principal

Dia Mundial de l'Aigua

DIA MUNDIAL DE L'AIGUA

 

El 22 de març se celebra el Dia Mundial de l’Aigua per iniciativa de Nacions Unides per cridar l’atenció sobre la importància de l’aigua i la defensa de la gestió sostenible dels recursos de l’aigua.
En l'edició del 2018 el lema es centra en "Aigua i sequera: estalvi i eficiència".


L'Aigua és:

- Salut: L'aigua és essencial per a la salut humana. El cos humà pot durar setmanes sense aliments, però només uns dies sense aigua. L'aigua és essencial per a la nostra supervivència. El rentat de mans regular, és per exemple una de les millors maneres d'eliminar els gèrmens, evitar emmalaltir, i prevenir la propagació de gèrmens a altres persones.

- Natura: Els ecosistemes com per exemple, boscos, aiguamolls i pastures - estan al centre del cicle global de l'aigua. Tota l'aigua dolça depèn en última instància del funcionament i de la continuat dels ecosistemes, per tant el cicle de l'aigua és essencial per aconseguir una gestió sostenible de l'aigua. No obstant això, la majoria dels models econòmics no valoren els serveis essencials que presten els ecosistemes d'aigua dolça. Això condueix a un ús no sostenible dels recursos hídrics i la degradació dels ecosistemes.

- Urbanització: Avui en dia, una de cada dues persones al planeta viuen en una ciutat. Les ciutats del món estan creixent a un ritme excepcional. Les projeccions mostren que altres 2,5 milions de persones es desplaçaran als centres urbans per a l'any 2050.

- Industria: Cada producte fabricat requereix aigua. Depenent de la industria el consum pot ser molt elevat. Per exemple, s'utilitzen 10 litres d'aigua per fer un full de paper i 91 litres per fer 500 grams de plàstic.

La industrialització pot impulsar el desenvolupament mitjançant l'augment de la productivitat, l'ocupació i els ingressos. Però no ha de ser l'únic objectiu
 

- Energia: Aigua i Energia estan estretament relacionats entre si i són interdependents. La generació i transmissió d'energia requereix de la utilització dels recursos hídrics, en particular per les fonts d'energia hidroelèctriques, nuclears i tèrmiques. Aquesta interrelació fa que l’estalvi d’aigua signifiqui un estalvi d’energia i viceversa.

- Aliments: Es necessita un litre d'aigua per al reg d'una caloria d'aliment. l'ús ineficient de l'aigua pot significar que es necessitin fins a 100 litres per produir una caloria. A nivell mundial, l'agricultura és el major usuari d'aigua, que representen el 70% del total d'extracció.

En 2050, l'agricultura haurà de produir un 60% més d'aliments a nivell mundial, i un 100% més en els països en desenvolupament.

- Igualtat: A les nacions en desenvolupament la responsabilitat de recollir l'aigua cada dia cau desproporcionadament sobre les dones i les nenes. De mitjana, les dones en aquestes regions poden gastar el 25 % del seu temps en recollir aigua per a les seves famílies. Aquest temps no es dedica a treballar en una feina de generació d'ingressos, la cura de la família o assistir a l'escola. Les inversions en aigua i sanejament mostren guanys econòmics substancials.

 

© Oficina Sant Cugat Sostenible - 08172 - Sant Cugat del Vallès