Saltar a continguts

Oficina Sant Cugat Sostenible

#[eBDLocale.literal(navegacio)]

Menú principal

Enllaços Energia

Resultats

Institut Català d'Energia

L'Institut Català d'Energia té per finalitat l'impuls i realització d'iniciatives i de programes d'actuació per a la recerca, l'estudi i el suport de les actuacions de coneixement, desenvolupament i aplicació de les tecnologies energètiques, incloses les renovables, la millora de l'estalvi i l'eficiència energètica, el foment de l'ús racional de l'energia i, en general, l'òptima gestió dels recursos energètics en els diferents sectors econòmics de Catalunya.

Enllaç  
APERCA (Associació de Professionals de les Energies Renovables de Catalunya)

Trobareu informació sobre subvencions i ordenances d'energies renovables. Així com de formació i notícies del sector.

Enllaç  
Instituto para la diversificación y ahorro de energia

Plans d'estalvi i plans d'energies renovables

Enllaç  
© Oficina Sant Cugat Sostenible - 08172 - Sant Cugat del Vallès