Saltar a continguts

Oficina Sant Cugat Sostenible

#[eBDLocale.literal(navegacio)]

Menú principal

Dia Mundial de l'Aigua

Imatge de complement
EL CICLE NATURAL DE L'AIGUA

L’energia solar, la força de la gravetat i els corrents eòlics són el motor que mou tota l’aigua del planeta. La fan circular dels oceans cap als continents i a l’atmosfera, i a la inversa, de manera que s’aconsegueix depurar l’aigua del planeta.
El cicle de l’aigua s’inicia amb l’evaporació de l’aigua del mar, dels oceans i dels continents per efecte de l’escalfor del sol. L’evaporació de l’aigua dels mars i dels oceans formarà els núvols que, arrossegats pels corrents eòlics, circularan per tot el planeta.

La precipitació, sigui en forma de pluja o de neu, retorna una quantitat important d’aigua als oceans i als rius, mentre que una part precipitarà sobre la terra. Quan caigui, serà captada per les plantes, que, a la vegada, retornaran una part d’aquesta aigua a l’atmosfera en forma de vapor per l’acció de l’evapotranspiració. Una altra part passarà al sòl a través de la infiltració i recarregarà els aqüífers, que, al mateix temps, alimentarà els rius fins que desemboqui als oceans i als mars.
Aquesta aigua es nodreix de tot tipus de materials solubles (també de substàncies nocives) durant el seu pas per la terra, que es concentren al mar. L’evaporació oceànica és el mecanisme de destil•lació de l’aigua que aporta aigua dolça a la terra.
La distribució diferent de les pluges depèn de les característiques climàtiques de cada regió del planeta.
La llei principal de circulació d’aigua a la natura és l’intercanvi d’aigua entre els oceans i la terra. Els diferents tipus d’aigua es barregen entre si i es renoven en períodes diferents. El temps de renovació de les aigües és una dada important per avaluar l’impacte de la contaminació. Així, sabem que les reserves d’aigua de tots els rius es renoven totalment en un termini de 12 a 16 dies. Les aigües subterrànies més superficials triguen al voltant d’un any.
 

© Oficina Sant Cugat Sostenible - 08172 - Sant Cugat del Vallès - Tel. 900 103 146