Saltar a continguts

Oficina Sant Cugat Sostenible

Navegació

Menú principal

Altres Notícies

19/10/2011
Ajuts en l'àmbit d'estalvi i eficiència energètica
Imatge de complement

L'Institut Català d'Energia presenta un avanç d'informació de la línia d'ajuts pendent de publicar que promou l'Institut Català d'Energia en l'àmbit de l'eficiència i l'estalvi energètic.

A la web es pot trobar el Document de presentació amb l'avanç de convocatòria d'ajuts d'estalvi i eficiència energètica 2011. El document definitiu serà el que surti publicat a l'Ordre de subvencions.

Tambè es pot trobar el Document resum amb la informació provisional dels ajuts d'estalvi i eficiència energètica 2011 i les seves línies (14 línies en règim reglat i 14 línies en règim de concurrència competitiva). El document definitiu serà el que surti publicat amb l'Ordre de subvencions.

Tipologia de beneficiaris:

- Empreses: Tot tipus d'empreses de capital majoritàriament privat, sota qualsevol tipus de forma jurídica. Inclou autònoms i persones físiques que realitzin actuacions en l'exercici de la seva pràctica professional o una activitat econòmica.

- Famílies: Persones físiques que no realitzin activitat econòmica.

- Fundacions: Fundacions privades, és a dir, sense participació majoritària d'entitats públiques, inscrites al Registre de Fundacions.

- Altres institucions sense finalitat de lucre i altres ens corporatius: Inclou associacions, federacions, col·legis professionals, cambres de comerç, etc

- Corporacions locals: Inclou Ajuntaments, Diputacions, Consells Comarcals, etc.

- Altres ens dependents de corporacions locals: Altres ens dependents de corporacions locals, és a dir, amb participació majoritària de corporacions locals, que no siguin consorcis. Per exemple, empreses municipals.

- Consorcis dependents de corporacions locals: Consorcis amb participació majoritària de corporacions locals

- Entitats de dret públic de la Generalitat: Organismes i entitats incloses dintre del sector públic de la Generalitat, incloses empreses públiques. Inclou Comunitats de Regants inscrites com a Empreses del sector públic.

© Oficina Sant Cugat Sostenible - Plaça Barcelona, 15 - 08172 - Sant Cugat del Vallès - Tel. 900 103 146