Saltar a continguts

Oficina Sant Cugat Sostenible

Navegació

Menú principal


SUBVENCIONS MEDI AMBIENT 2017

Nova convocatòria de subvencions que incorpora entre d'altres mesures:
- Reducció del consum d’aigua:
      * Millora de les instal·lacions d’aprofitament d’aigües grises existents en edificis plurifamiliars
      * Instal·lació de nous sistemes d’estalvi d’aigua en habitatges unifamiliars o plurifamiliars

- Aprofitament d’energies renovables:
       * Rehabilitació o reparacions de sistemes d’energia solar tèrmica en edificis existents o de nova construcció, destinats a habitatges unifamiliars i     plurifamiliars d’ús residencial, així com altres edificis en els que es realitzi algun dels usos següents: hoteler (o similar), educatiu, sanitari, recreatiu, comercial, industrial, esportiu o qualsevol altre que comporti l’existència d’instal•lacions destinades al consum d’energia
      * Noves instal·lacions o reparacions de calderes de biomassa, en edificis existents o de nova construcció
      * Noves instal·lacions o reparacions de sistemes d’aprofitament d’energia geotèrmica,
      * Reparacions/rehabilitacions de sistemes d’aprofitament d’energia solar  fotovoltaica no connectades a la xarxa (autoconsum).

La presentació de sol·licituds s’acaba el 29 de març.

Més informació >

Bases i models de sol·licituds >

 

Subscriute 2

 

© Oficina Sant Cugat Sostenible - Plaça Barcelona, 15 - 08172 - Sant Cugat del Vallès - Tel. 900 103 146