Saltar a continguts

Oficina Sant Cugat Sostenible

#[eBDLocale.literal(navegacio)]

Menú principal

Les 5 Fraccions

FRACCIÓ PAPER I CARTRÓ - EL CONTENIDOR BLAU

Què podem llençar al contenidor de la fracció paper i cartró ?

-    Fulls de paper
-    Diaris
-    Etiquetes de paper
-    Capses de cartró plegades
-    Bosses de paper o cartró
-    Sobres de paper
-    Revistes
-    Oueres
-    Rotlles de cartró de paper de cuina i higiènic
-    Paper de regal
Què NO podem llençar al contenidor de la fracció paper i cartró ?

-    Tetrabicks
-    Paper carbó
-    Paper plastificat
-    Cel•lofana
-    Tovallons i paper de cuina usats
-    Papers bruts
-    Fotografies
-    Radiografies
-    Cal evitar al màxim el lliurament d’espirals, clips i grapes.

Dades Locals

L'any 2014 s’han recollit a Sant Cugat 2.065 tones ( 23,70 kg per persona). Tenint en compte la composició de la bossa estàndard a Catalunya,  calculem el 51,9 % del paper i cartró generats per la població santcugatenca.
On va la fracció paper i cartró recollida a Sant Cugat del Vallès?

La fracció paper i cartró recollida al municipi es transporta al gestor Barcelona Cartonboard, de Castellbisbal on es processa per obtenir-ne la pasta que servirà com a base per fabricar paper i cartró reciclat que s'utilitzarà com a matèria primera per a la fabricació de nous envasos.
Els consells de l’Oficina Sostenible
 
-    Abans del reciclatge, hem d’intentar reduir el consum de paper amb mesures com: imprimir a doble cara, fer servir fulls utilitzats com a paper de notes, emprar mitjans digitals per comunicar-nos en comptes de paper...
-    Utilitzar paper 100% recliclat.
-    Plegar el cartró, així evitarem que s’ompli de seguida el contenidor.
-    Els comerços de Sant Cugat tenen una recollida especial de cartró i no han de fer servir els contenidors del carrer.
Per què s’ha de reciclar la fracció paper i cartró?

-    La producció de paper reciclat respecte al de pasta verge és molt més ecològica, aconsegueix una reducció d’un 50% en energia, reducció de la contaminació de l’aire un 75% i d’un 35% de l’aigua.
-    Reciclant una tona de paper, se salven 17 arbres.
-    S'evita la desforestació, l’erosió, l’extinció d’espècies animals i la destrucció d’hàbitats.

 

© Oficina Sant Cugat Sostenible - 08172 - Sant Cugat del Vallès - Tel. 900 103 146