Saltar a continguts

Oficina Sant Cugat Sostenible

#[eBDLocale.literal(navegacio)]

Menú principal

Altres Notícies

26/05/2010
El Mapa de cobertes de sòl de 1965: 50 anys de canvis al territori
Imatge de complement

Segons la notícia publicada al Sostenible.cat el 11 de maig de 2010, s'ha presentat, a càrrec de Josep Mayoral, diputat d'Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, el Mapa de cobertes del sòl de 1956.
La Diputació de Barcelona ha generat, d'una banda, l'ortofotografia de l'any 1956 per a tota la província de Barcelona a partir dels fotogrames originals cedits pel Ministeri de Defensa i, de l'altra, el Mapa de Cobertes del Sòl de 1956 de la Regió Metropolitana de Barcelona en conveni amb el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF). Aquest mapa de cobertes mostra la distribució de les principals cobertes (forestals, agrícoles, urbanes) i permet analitzar la seva evolució fins a l'actualitat.
Aquest mapa, més enllà de permetre quantificar amb precisió els canvis ocorreguts a la Regió Metropolitana de Barcelona, obre la porta a nous estudis d'evolució del paisatge i socioeconòmics. Les fotografies aèries de 1956 permeten entendre, de forma sinòptica, a on i com s'han produït els canvis, i aportar les directrius per a un planejament futur més eficient.
Veure notícia sencera a:
http://www.sostenible.cat/sostenible/web/noticies/sos_noticies_web.php?cod_idioma=1&seccio=9&num_noticia=70eure

© Oficina Sant Cugat Sostenible - 08172 - Sant Cugat del Vallès - Tel. 900 103 146