Saltar a continguts

Oficina Sant Cugat Sostenible

#[eBDLocale.literal(navegacio)]

Menú principal

Espai de Creació

ESPAI DE CREACIÓ DEL PUNT VERD DEL CENTRE


L’Espai de Creació és un equipament de l’Ajuntament Sant Cugat inaugurat al novembre de 2013 i situat al Punt Verd del Centre. S’ha projectat amb la finalitat de ser un espai educatiu, expositiu, de reflexió i de taller obert en relació als residus i la seva gestió.
És sobretot un punt d’interacció on els ciutadans de totes les edats tenen una nova perspectiva de l’ús i valor dels residus, a partir d’un disseny i conceptualització més amable d’aquest tipus d’instal•lacions més enllà de la seva funció en la gestió dels residus municipals.
És d’aquesta manera que les zones de recollida de determinades fraccions valoritzables formen part del mateix espai de creació, essent aquesta una experiència pionera en el disseny d’aquests equipaments combinant de forma integrada experiències de socialització amb la gestió dels residus

     
L’espai expositiu dóna informació molt diversa sobre els residus: avantatges de reciclar i inconvenients de no reciclar els diferents materials, visualització de dades sobre els residus generats per cada ciutadà a Sant Cugat i detalls o curiositats i experiències sobre cada matèria. Es proposa doncs un treball d’observació, reflexió i de manipulació dels materials que reclama l’atenció sobre cada una de les fraccions que trobem al Punt Verd fent-nos conscients de les seves diferències i de les possibles utilitats futures.


L’exposició es complementa amb jocs que d’una manera lúdica, i bé autònomament o de forma dirigida, amb pautes o sense i en el mateix horari de funcionament de la deixalleria, permeten aprofundir en algun aspecte d’aquell material. La combinació de continguts textuals, visuals i lúdics permet que cada usuari, segons la seva edat i grau de motivació, configuri la seva pròpia visita, oferint una experiència per entendre millor la idea de procés, transformació i generació de valor dels residus.A aquest enllaç podeu trobar les activitats que s’han dut a terme a l’Espai.

 

0 resultats trobats
© Oficina Sant Cugat Sostenible - 08172 - Sant Cugat del Vallès