Saltar a continguts

Oficina Sant Cugat Sostenible

#[eBDLocale.literal(navegacio)]

Menú principal

Les 5 Fraccions

FRACCIÓ RESTA - EL CONTENIDOR GRIS

Què podem llençar al contenidor de la fracció resta ?
-    Bolquers
-    Compreses i tampons
-    Burilles i cendres
-    Residus d’escombrar
-    Bosses d’aspiradora
-    Fregalls
-    Bolígrafs
-    Paper plastificat
-    Agulles de cosir
-    Baietes
-    Bastonets de les orelles
-    Cera
-    Cotó fluix
-    Etiquetes i precintes adhesius
-    Maquinetes d’afaitar, manuals
-    Pals d’escombra
-    Preservatius
-    Sorra de gat
-    Raspalls de dents
-    Xiclets
-    Xumets
-    Xinxetes

On va la fracció resta recollida a Sant Cugat del Vallès?

Es transporta fins a l’Ecoparc de Montcada i Reixac, on passa una sèrie de processos molt costosos tant econòmicament com energèticament. El material resultant va a valorització energètica a la Planta Integral de Valorització de Residus de Sant Adrià de Besòs.
Els consells de l’Oficina Sostenible

-    El contenidor de la fracció resta hauria de ser la nostra darrera opció.
-    Si tots separéssim els residus correctament, la fracció de resta només seria un 17% dels residus municipals.
Per què s’ha de reciclar la fracció resta?

-    Actualment la fracció RESTA conté encara entre un 30% i un 40% de matèria orgànica, entre un 20% i un 30% de paper, un 18% de plàstics i metalls i un 4% de vidre.
-    Els tractaments que s’han de fer a aquesta fracció resta per separar les fraccions barrejades és molt costós, tant econòmicament com energèticament.

 

© Oficina Sant Cugat Sostenible - 08172 - Sant Cugat del Vallès - Tel. 900 103 146