Saltar a continguts

Oficina Sant Cugat Sostenible

#[eBDLocale.literal(navegacio)]

Menú principal

Les 5 Fraccions

FRACCIÓ ORGÀNICA - EL CONTENIDOR MARRÓ

Què podem llençar al contenidor de la fracció orgànica ?

-    Restes de menjar (verdura, fruita, carn, peix, marisc, ossos...)
-    Restes de jardineria toves (fulles, branquetes, heura...)
-    Closques d’ou
-    Taps de suro
-    Bosses d’infusió
-    Marro del cafè
-    Paper de cuina
-    Tovallons de paper usats
-    Vaixelles compostables
-    Bosses compostables
-    Escuradents i palets de gelat, de menjar xinès o de fer broquetes, etc.
Què NO podem llençar al contenidor de la fracció orgànica ?

-    Restes llenyoses de poda. Per a aquesta fracció hi ha el Servei de Recollida de Poda
-    Pols d’escombrar
-    Oli (posar l’enllaç al Bidonet)
-    Cendres
-    Burilles
-    Compreses
-    Bolquers
-    Sorra de gats, conills...
-    Plàstics
-    Roba
-    Paper
-    Vidre


Dades locals:

L'any 2014 s’han recollit a Sant Cugat 6.373 tones d'orgànica ( 73,15 kg per persona). Tenint en compte la composició de la bossa estàndard a Catalunya,  estem parlant del 47,4% de la brossa orgànica que produïm els santcugatencs/ques.

Atenció!!!

Un problema que s’ha de millorar és la presència de materials impropis (residus que no pertoquen en aquest contenidor). Durant el 2014 hem tingut un 16,03% de materials que ho havien d’estar en aquesta fracció. Això té unes repercussions molt importants:
- Increment del cost del tractament dels residus.
- Augment de les emissions de CO2 i consum energètic.
- Disminució de la qualitat del compost obtingut.
On van els residus orgànics recollits a Sant Cugat del Vallès?
El destí és la Planta de Compostatge de Sant Cugat del Vallès on es converteixen en compost que es pot fer servir com a adob orgànic en l’agricultura i la jardineria o com a estructurador de sòlids per restaurar espais degradats. En la pàgina web següent, podeu trobar un esquema de la Planta de Compostatge dins de la pestanya Informació General i també a la pestanya Dades tècniques:
Esquema Planta Compostatge Sant Cugat:
Esquema de la Planta de Compostatge de Sant Cugat
Els consells de l’Oficina Sostenible

-    A casa, podem fer l’Autocompostatge que és l’aprofitament a la pròpia llar de les restes de la cuina i del jardí que generem per fer un adob natural que podem aplicar a les nostres plantes, al jardí o a l’hort. Pots trobar-ne molta informació al nostre Espai de compostatge
-    Podeu assistir als tallers gratuïts de compostatge casolà amb cessió de compostador que organitzem.
-    Recordeu, en la mesura que sigui possible, de fer servir bosses compostables quan llenceu la fracció orgànica al contenidor.
-    No llenceu residus que no corresponen al contenidor, ja que la seva eliminació és molt costosa tant econòmicament com ambientalment.
Per què s’ha de reciclar la fracció orgànica?
-    Reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle.
-    La matèria orgànica no separada es porta a l’Ecoparc, on ha de passar uns processos físics i químics que són econòmicament i ambientalment molt cars.
-    Possibilitat de tancament del cicle de la matèria orgànica amb la producció de compost a partir de les restes orgàniques.
-    Els sòls de Catalunya presenten un dèficit de matèria orgànica. Amb l’aplicació del compost, es podria corregir aquesta mancança i retornar la matèria orgànica tal com fa la natura.
-    El compost millora l’estructura del sòl, la seva capacitat de retenció d’aigua...

 

© Oficina Sant Cugat Sostenible - 08172 - Sant Cugat del Vallès - Tel. 900 103 146