Saltar a continguts

Oficina Sant Cugat Sostenible

#[eBDLocale.literal(navegacio)]

Menú principal

Notícies Destacades

09/09/2015
Subvencions als projectes de millora d’infraestructures i de competitivitat de polígons industrials i àrees d’activitat econòmica

 

Davant la greu situació de crisi econòmica i els seus efectes negatius sobre la ciutadania, les empreses i els municipis, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (en endavant AMB) ha articulat un paquet de mesures per oferir solucions als problemes econòmics dels Ajuntaments metropolitans així com per impulsar, recolzar, col·laborar i coordinar iniciatives de contingut econòmic que beneficiïn a les institucions, les empreses, la ciutadania i el territori.
En aquesta línia, s’elaborà el Pla metropolità de suport als ajuntaments, d’estímul de l’activitat econòmica i millora de la qualitat de vida, aprovat pel Consell Metropolità de l’AMB en sessió de data 30 de juliol de 2013 i que està format per quatre programes específics.
Un d’aquests programes és el de Millora d’infraestructures i de competitivitat de polígons industrials i àrees d’activitat econòmica que habilita una línia d’inversió pública amb els objectius d’arranjar problemàtiques específiques de les àrees d’activitat econòmica per millorar la qualitat d’aquests espais, incrementar el seu atractiu i reactivar un teixit de petita i micro empresa local.
En aquest marc, segons l’acord del Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona en sessió celebrada el 28 d'octubre de 2014, es van aprovar definitivament les bases reguladores de les subvencions als projectes de millora d'infraestructures i de competitivitat de polígons industrials i àrees d'activitat econòmica. Dites Bases es van publicar íntegrament al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (en endavant, BOPB) de 10 de novembre de 2014.
Així mateix, la convocatòria 2014 – 2015 de les subvencions als projectes de millora d'infraestructures i de competitivitat de polígons industrials i àrees d'activitat econòmica, es va publicar en el BOPB de 24 de desembre de 2014.
Doncs bé, arran l’èxit de propostes presentades en la primera convocatòria i dels avantatges que comporta la consecució de millores en els polígons industrials i en àrees d’activitat econòmica, aquesta AMB considera adequat dur a terme una segona convocatòria, amb algunes modificacions en el text de les Bases aprovades l’any 2014, que tenen per objecte clarificar la seva redacció i generar major benefici social.

Bases a l'annex

ANNEX: Bases convocatòria   (pdf )
© Oficina Sant Cugat Sostenible - 08172 - Sant Cugat del Vallès - Tel. 900 103 146