Saltar a continguts

Oficina Sant Cugat Sostenible

#[eBDLocale.literal(navegacio)]

Menú principal

Notícies Destacades

24/03/2015
període d'informació pública del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya i del seu Programa de mesures

 


El període d'informació pública del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya i del seu Programa de mesures, així com del seu estudi ambiental estratègic, té una durada de 6 mesos a comptar a partir de l’endemà de la publicació del corresponent anunci al DOGC (18/03/2015 al 18/09/2015).

http://aca-web.gencat.cat/aca/appmanager/aca/aca?_nfpb=true&_pageLabel=P46600176421381934582085

El document pretén sintetitzar i ordenar, per al seu anàlisi i participació del públic, afectats i interessats, els principals temes i problemàtiques que la revisió del Programa de mesures i el Pla de gestió de la demarcació hauran de fer front. D’acord amb els requeriments normatius del Reglament de la planificació hidrològica, que emanen de la transposició de la DMA, l’EPTI s’ha de posar en coneixement del públic en general, com a mínim, dos anys abans de la publicació del Pla de gestió de la demarcació i Programa de mesures, i un any abans de la

publicació de la proposta del Pla de gestió de la demarcació. L’EPTI pretén que en el període que va entre la seva publicació i l’elaboració de la proposta de Pla de gestió de la demarcació, la ciutadania, públic en general, interessats i afectats puguin contribuir a la revisió i anàlisis dels principals temes que el Pla ha d’afrontar, i proporcionin les propostes i recomanacions adients per a què l’administració realitzi una proposta de Pla d’acord amb la percepció social i l’anàlisi tècnica dels principals problemes a solucionar.

http://aca-web.gencat.cat/aca/documents/ca/planificacio/2on_cicle_pla_gestio/EPTI_2014.pdf

 

 

© Oficina Sant Cugat Sostenible - 08172 - Sant Cugat del Vallès - Tel. 900 103 146